katalog stron internetowych, bezpłatny katalog stron

getCategories()

Opis działania
Metoda zwraca listę drzewa kategorii jako tablicę danych, gdzie parent jest identyfikatorem rodzica

URL wywołania
http://api.link-katalog.pl/get/getCategories

Parametry
Należy podać tablicę danych według kluczy poniżej. Patrz w sekcję: "Kody klienta"

$data=array( 'auth'=>array( 'clientId'=>TWOJ ID KLIENTA, 'apiKey'=>TWOJ KLUCZ API ) );

Przykładowy wynik

Array( [status] => success [data] => Array( [0] => Array( [id] => 1 [name] => AGD RTV [parent_id] => 0 ) [1] => Array( [id] => 2 [name] => Biznes Ekonomia [parent_id] => 0 ) [....] ) )

addUrl()

Opis działania
Metoda dodaje wpis do katalogu

URL wywołania
http://api.link-katalog.pl/post/addUrl

Parametry
Należy podać tablicę danych według kluczy poniżej. Patrz w sekcję: "Kody klienta"

$data=array( 'auth'=>array( 'clientId'=>TWOJ ID KLIENTA, 'apiKey'=>TWOJ API KLUCZ ), 'data'=>array( 'title'=>'Tytuł www', 'url'=>'http://adres-strony-www.domena', 'description'=>'Tu jest mój opis do strony', 'category_1'=>'3_12', 'category_2'=>'', 'category_3'=>'', 'contact'=>'SanDeve', 'email'=>'mail@mail.pl', 'keywords'=>array( 'mój tag 1','słowo kluczowe 2' ) ) );

UWAGA!

klucze: category_2, category_3, keywords to klucz opcjonalny w wartości ale wymagany jako parametr

dane dla kluczy: category_1, category_2, category_3 budujemy jako połączone identyfikatory kategori rodzica i dziecka z określonego węzła drzewka.
np. Przypisanie do kategori: AGD RTV => Aparaty cyfrow to zapis: 1_1
Przypisanie do kategori: AGD RTV => Video to zapis: 1_8 itd.

Przykładowy wynik

W wyniku otrzymujemy informację o wyniku operacji.

Statusy odpowiedzi

Każda odpowiedź na żądanie zwraca tablicę kluczy: status, message,data.
gdzie klucz STATUS może mieć watości:

SUCCESS - wszysko dobrze FAIL - coś poszło nie tak. Opis błędu/uwagi w kluczy message ERROR - błąd. Opis błędu/uwagi w kluczy message

MESSAGE
w kluczu tym znajdują się informacje o wynikach operacji bądź informacje o blędach czy uwagi do parametrów.

DATA
w kluczu tym znajdują się informacje/dane zwracane przez serwer n. lista drzewka kategorii

Kody błędów

Błędy systemowe

1 = Brak parametru wersji 2 = Brak parametru metody 3 = Brak parametru akcji 4 = Zły typ metody. Możliwe jest wykonanie tylko metod: LISTA METOD 5 = Błąd servera. Nie można zaczytać logiki obsługi żądania 6 = Metoda którą próbujesz wywołać nie istnieje 7 = Nie utworzono instancji rozruchowej systemu 100 = Błąd wywołania metody. Akceptowane tylko żądanie POST 101 = Brak klucza zmiennej danych "data" w żądaniu POST

Błędy autoryzacyjne

1 = Brak klucza autoryzacji danych AUTH lub brak prawidłowych kluczy żądania: clientId, apiKey 2 = Brak autoryzacji. Konto nie aktywne lub minął okres ważności konta 3 = Brak wymaganych danych do autoryzacji

Kody klienta

Dostępny pod adresem tutaj
Wszelkie prawa do zastrzeżone © 2015
Oprogramowanie SanDeve.pl